Posted in Kanunlar & Yasalar

E-Ticaret

E-Ticaret Kanunları her çeşit elektronik ticareti içeren, B2C, B2B ve C2C uygulamalarını düzenleyen ve e-ticaret ile uğraşan bütün gerçek ve tüzel kişileri bağlayan mevzuat metinleridir. Türkiye’de Elektronik ticaret (E ticaret)…

Continue Reading... E-Ticaret
Posted in Kanunlar & Yasalar

Kamu İhale Kanunları

Kamu İhale Kanunları İhale kanunları; Kamu hukukuna bağlı olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılacak ihalelerde uygulanacak şartları ve…

Continue Reading... Kamu İhale Kanunları