Posted in Kanunlar & Yasalar

Hammurabi Kanunları

Dünyanın ilk metropolisi olan Babil kralı Hammurabi (MÖ–.1795-1750)’nin adıyla anılan Hammurabi kanunları bir yönetici tarafından halka ilan edilen en eski kanun olarak bilinmektedir. Bütün ağır…

Continue Reading... Hammurabi Kanunları