Posted in Kanunlar & Yasalar

Tüketici Kanunları

Ticari olmayan alışverişler için tüketici sorunları, haklar ve borçlar, garantiler, ihtilaflar ve tüm tüketici kanunları ve mevzuatı: Tüketici Hukuku Tüketici kanunları ve mevzuatı Tüketicinin Korunması Hakkında…

Continue Reading...
Posted in Kanunlar & Yasalar

SGK Kanunları

Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK. – SGK.) ve Sosyal güvenlik kanunları : Sosyal Güvenlik Hukuku Sosyal Sigortalar Mevzuatı 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu Sosyal Güvenlik Prim…

Continue Reading...
Posted in Kanunlar & Yasalar

Kat Mülkiyeti Mevzuatı

Kat mülkiyeti, komşuluk hukuku, apartman ve yönetici hak ve görevleri ile ilgili kanunlar ve diğer hukuk kaynakları ; Kat Mülkiyeti Forumları Kat Mülkiyeti hukuku mevzuatı Kat Mülkiyeti Kanunu…

Continue Reading...
Posted in Kanunlar & Yasalar

Tüm Hukuk dalları

Türk Hukuk Sitesi ana dizininde tüm hukuk dalları ayrı kategorilerde işlenerek branşlara göre yararlı bilgiler verilmiş. Aile Hukuku : Medeni hukukun aile hukuku bölümü. Anayasa Hukuku : Anayasalar….

Continue Reading...
Posted in Kanunlar & Yasalar

Çevre Kanunları

Çevre kanunları ile ilgili bilgiler ( Deniz hukukunu da ilgilendirir) : Çevre hukuku Çevre Hukuku Mevzuatı ve çevre kanunları Çevre Hukukunda Mülki idare Amirinin Yetki ve…

Continue Reading...
Posted in Kanunlar & Yasalar

Yabancı Kaynaklar

Yabancı hukuk siteleri ve Türk Hukuku hakkında ingilizce kaynak siteler: Turkish law forums : Türk hukuku hakkında ingilizce dilinde yayın yapan hukuk forumları. (Hukuki.net’in ingilizce…

Continue Reading...
Posted in Kanunlar & Yasalar

Gayrimenkul Kanunları

Gayrımenkul Hukuku kanunları, tüzük, Taşınmaz hukuku makaleleri ve bilimsel incelemeler, Gayrimenkul ve Emlak hukuku mevzuatı : Genel Mevzuat Gayrımenkul Hukuku Kanunları Türk Medeni Kanunu Kadastro Kanunu Taşınmaz Mal…

Continue Reading...
Posted in Kanunlar & Yasalar

Osmanlı Kanunları

Hukuk tarihi ve Osmanlı imparatorluğu tarihinde Osmanlı Devleti tarafından yapılmış bazı mevzuat ve özellikle önemli Osmanlı kanunları şunlardır; Ameliyatı Iskaiye Işletme Kanunu Muvakkatı Askeri Tayinat Ve Yem…

Continue Reading...
Posted in Kanunlar & Yasalar

Hammurabi Kanunları

Dünyanın ilk metropolisi olan Babil kralı Hammurabi (MÖ–.1795-1750)’nin adıyla anılan Hammurabi kanunları bir yönetici tarafından halka ilan edilen en eski kanun olarak bilinmektedir. Bütün ağır…

Continue Reading...
Posted in Kanunlar & Yasalar

Orman Kanunları

Ormanlar Türkiye’de Orman kanunları ile hukuki tarifleri yapılmış alanlardır. Çevrenin ve doğanın koruması amacı ile tüm uluslar kendi iç hukuklarında orman kanunları ile ormanların korunması için yasal…

Continue Reading...