Posted in Kanunlar & Yasalar

Çevre Kanunları

Çevre kanunları ile ilgili bilgiler ( Deniz hukukunu da ilgilendirir) : Çevre hukuku Çevre Hukuku Mevzuatı ve çevre kanunları Çevre Hukukunda Mülki idare Amirinin Yetki ve…

Continue Reading...
Posted in Kanunlar & Yasalar

Yabancı Kaynaklar

Yabancı hukuk siteleri ve Türk Hukuku hakkında ingilizce kaynak siteler: Turkish law forums : Türk hukuku hakkında ingilizce dilinde yayın yapan hukuk forumları. (Hukuki.net’in ingilizce…

Continue Reading...
Posted in Kanunlar & Yasalar

Gayrimenkul Kanunları

Gayrımenkul Hukuku kanunları, tüzük, Taşınmaz hukuku makaleleri ve bilimsel incelemeler, Gayrimenkul ve Emlak hukuku mevzuatı : Genel Mevzuat Gayrımenkul Hukuku Kanunları Türk Medeni Kanunu Kadastro Kanunu Taşınmaz Mal…

Continue Reading...
Posted in Kanunlar & Yasalar

Osmanlı Kanunları

Hukuk tarihi ve Osmanlı imparatorluğu tarihinde Osmanlı Devleti tarafından yapılmış bazı mevzuat ve özellikle önemli Osmanlı kanunları şunlardır; Ameliyatı Iskaiye Işletme Kanunu Muvakkatı Askeri Tayinat Ve Yem…

Continue Reading...
Posted in Kanunlar & Yasalar

Hammurabi Kanunları

Dünyanın ilk metropolisi olan Babil kralı Hammurabi (MÖ–.1795-1750)’nin adıyla anılan Hammurabi kanunları bir yönetici tarafından halka ilan edilen en eski kanun olarak bilinmektedir. Bütün ağır…

Continue Reading...
Posted in Kanunlar & Yasalar

Orman Kanunları

Ormanlar Türkiye’de Orman kanunları ile hukuki tarifleri yapılmış alanlardır. Çevrenin ve doğanın koruması amacı ile tüm uluslar kendi iç hukuklarında orman kanunları ile ormanların korunması için yasal…

Continue Reading...
Posted in Kanunlar & Yasalar

Kamu İhale Kanunları

Kamu İhale Kanunları İhale kanunları; Kamu hukukuna bağlı olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılacak ihalelerde uygulanacak şartları ve…

Continue Reading...