Hukuksal himaye sigortası

Hukuksal Himaye Sigortası kanunları ve mevzuatı :

Hukuksal koruma sigortası da denilen bu sigorta çeşidi ile kişilerin avukat ücreti ve yargılama gideri ödemesi güvence altına alınıyor.

Ülkemizde hukuksal himaye sigortasının öncülüğünü yapan hukuki net hukuk sitesi, kişilerin haklarına çok daha ucuz yollar ile kavuşmasını sağlamak için çeşitli işbirlikleri yaparak ülkemize hukuk sigortasını getirmiş bulunmaktalar.

Peki bu sigortanın kanuni dayanağı nedir?

Dayanak

linkinde de açıklandığı üzere hukuksal koruma sigortasının dayanağo 5684 no’lu sigortacılık kanunu ve bu kanuna ilişkin 26579 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan  11.07.2007 tarihli Sigorta branşlarına ilişkin 2007/1 nolu tebliğ dir.

Hukuksal koruma sigortası ile ilgili detaylara ve poliçe şartlarına

https://sigorta.hukuki.net sitesinden erişebilirsiniz.

İnsanlar bu sigorta ile her türlü hukuka ilişkin danışma, dava ve icra işlerini avukata para ödemeden, mahkemeye harç ödemeden gerçekleştireceğinden hak arama hürriyeti sağlanmış olacak, adalet mekanizması hızlanacak ve insanların artık avukata gitmekten korkusu kalmayacak. Bu sayede adliyeler de kendi başlarına dava açmaya çalışan ve gereksiz davalarla uğraşanlardan kurtulmuş olacak.

Not: Hukuki net sitesinin önermediği hiç bir sigorta şirketi veya acentesi ile çalışmayın! Çünkü bu konuda bazı sigorta şirketleri hakkında yoğun şikayetler mevcut.

SGK Kanunları

Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK. – SGK.) ve Sosyal güvenlik kanunları :

Sosyal Güvenlik Hukuku

Sosyal Sigortalar Mevzuatı

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu

Sosyal Güvenlik Prim Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Çalışanların Tasarruflarını Teşvik Hesabının Tasfiyesi Ve Bu Hesaptan Yapılacak Ödemelere Dair Kanun

İşsizlik Sigortası Kanunu

1479 SAYILI ESNAF VE SANATKARLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KANUNU

2829 SAYILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA TABİ OLARAK GEÇEN HİZMETLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

3201 SAYILI YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

SSK’ nın işverene rücu hakkı

Sosyal Sigortalar Hukuku forumları

Tüm Hukuk dalları

Türk Hukuk Sitesi ana dizininde tüm hukuk dalları ayrı kategorilerde işlenerek branşlara göre yararlı bilgiler verilmiş.

Aile Hukuku : Medeni hukukun aile hukuku bölümü.

Anayasa Hukuku : Anayasalar.

Avrupa Birliği Hukuku : Avrupa birliği (AB) süreci ile ilgili kanunlar.

Avukatlık Hukuku : Avukatlar hakkındaki mevzuat.

Bankacılık Hukuku : Bankalar, banka kredi kartları hakkındaki kanunlar ve ilgili mevzuat.

Basın Hukuku : Yayınlar ve Basın eserleri.

Bilişim Hukuku  : Teknoloji ve bilişim kanunları.

Borçlar Hukuku : Borç ilişkileri hakkında mevzuat.

Boşanma Hukuku : Evlenme ve boşanma mevzuatı.

Çevre Hukuku : Çevresel düzenlemeler.

Ceza Hukuku  : Türk ceza hukuku.

Ceza Usul Hukuku : Ceza yargılaması kanunları.

Deniz Hukuku  : Deniz mevzuatı.

Devletler Hukuku  : Uluslararası düzenlemeler.

Eşya Hukuku : Taşınır ve taşınmaz mallar üzerindeki haklar.

Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku  : Fikri haklar, telif ve sanat eserleri mevzuatı.

Gayrımenkul Hukuku  : Taşınmaz mevzuatı.

Icra Hukuku : Cebri icra ve haciz işlemlerine dair kanunlar.

Idare Hukuku : Yönetsel hukuk.

Idari Yargılama Hukuku : İdare mahkemelerinde yargılama hukuku.

Iflas Hukuku : Ticaret ile uğraşan tacirlerin ve şirketlerin iflası.

Ihale Hukuku : Genel ve Kamu ihale mevzuatı.

Imar Hukuku : İmar ve Belediye hukuku.

Internet Hukuku : İnternet ile ilgili kanular.

Islam Hukuku : İslam’da hukuk sistemi.

Iş Hukuku : Eleman çalıştırılması, işveren ve işçi hukuku.

Kamu Hukuku : Amme hukuku.

Kat Mülkiyeti Hukuku : Kat mülkiyeti ve komşuluk kanunları.

Kıymetli Evrak Hukuku  : Çek, poliçe, bono (senet) hakkındaki mevzuat.

Kira Hukuku : Kiracı ve kiraya verenlerin tabi olduğu yasal düzenlemeler.

Mal Rejimleri Hukuku  : Evlilik ve evlilikte mal rejimleri.

Marka – Patent Hukuku : Markalar ve Patent, Marka Tescili sonrası hukuki haklar, ihtilaflar.

Medeni Usul Hukuku : Medeni yargılama hukuku, mahkemelerin tabi olduğu hukuk.

Miras Hukuku : Miras bırakan ve mirasçıların tabi olduğu yasal rejim.

Rekabet Hukuku : Ticaret ve haksız rekabet.

Reklam Hukuku : Reklam.

Roma Hukuku : Çağdaş hukukun temelleri.

Sağlık Hukuku : Hasta hakları, tıp ve sağlık hakkındaki kanunlar.

Sermaye Piyasası Hukuku : SPK düzenlemeleri.

Sigorta Hukuku : Sigortacılık mevzuatı.

Şirketler Hukuku : Firmalar ve şirketlerin tabi olduğu hukuk dalı.

Sosyal Güvenlik Hukuku : SGK (SSK) mevzuatı.

Spor Hukuku : Spor müsabakaları hakkındaki kanuni düzenlemeler.

Tazminat Hukuku : Trafik kazaları, kaza ve oluşan zarar ziyanların tazmini.

Ticaret Hukuku  : Ticaret hayatı ile ilgili mevzuat.

Tüketici Hukuku : Tüketici sorunları ve ticari olmayan alışverişler dolayısıyla tüketici hakları.

Vatandaşlık Hukuku : TC. Vatandaşlık ve Nüfus işlemlerine dair düzenlemeler.

Vergi Hukuku : Maliye, muhasebe ve genel vergi mevzuatı.