Orman Kanunları

Ormanlar Türkiye’de Orman kanunları ile hukuki tarifleri yapılmış alanlardır. Çevrenin ve doğanın koruması amacı ile tüm uluslar kendi iç hukuklarında orman kanunları ile ormanların korunması için yasal düzenlemeler getirmektedir.

Türk hukukunda, 6813 sayılı Orman Kanunu’na göre;  ormanın tarifi şöyledir; Tabii olarak yetişen ve emekle yetiştirilen ağaç ve ağaççık toplulukları yerleriyle birlikte orman sayılır.

Orman kanunlarına göre şunlar orman niteliğinde değildir;

 1.     Sazlıklar;
 2.     Step nebatlariyle örtülü yerler;
 3.     Her çeşit dikenlikler;
 4.     Parklar;
 5.     Şehir mezarlıklarıyla kasaba ve köylerin hudutları içerisinde bulunan eski (kadim) mezarlıklardaki ağaç ve ağaçlıklarla örtülü yerler;
 6.    Sahipli arazide bulunan ve civarındaki ormanlarda tabii olarak yetişmiyen ağaç ve ağaççık nevilerinin bulunduğu yerler;
 7.    Orman sınırları içinde veya bitişiğinde tapulu, orman sınırları dışında ise her türlü tasarruf belgeleriyle özel mülkiyette bulunan ve tarım arazisi olarak kullanılan, dağınık veya yer yer küme ve sıra halindeki her nevi ağaç ve ağaçcıklarla örtülü yerler;
 8.   Orman sınırları dışında olup, yüzölçümü üç hektarı aşmayan sahipli arazideki her nevi ağaç ve ağaççıklarla örtülü yerler;
 9.     Orman sınırları içinde veya bitişiğinde tapulu, orman sınırları dışında ise her türlü tasarruf belgeleri ile özel mülkiyette bulunan ve muhitin hususiyetlerine göre yetişmiş veya yetiştirilecek olan … , fıstık çamlıkları ve palamut meşelikleri dahil olmak üzere her nevi meyveli ağaç ve ağaççıklar;
 10.     Sahipli arazideki aşılı ve aşısız zeytinliklerle, özel kanunu gereğince Devlet Ormanlarından tefrik edilmiş ve imar, ıslah ve temlik şartları yerine getirilmiş bulunan yabani zeytinlikler ile 09/07/1956 tarih ve 6777 sayılı Kanunda tasrih edilen yabani veya aşılanmış fıstıklık, sakızlık ve harnupluklar;
 11.    Funda veya makilerle örtülü orman ve toprak muhafaza karakteri taşımıyan yerler;

    Orman sayılmaz.

Orman mevzuatı ve Orman kanunları hakkında bilgiler:

6831 sayılı Orman Kanunu tam metni…

Orman Hukuku genellikle çevre hukuku kapsamında değerlendirildiğinden bu konudaki hukuki yorum ve tartışmalar için çevre hukuku forumlarını kullanabilirsiniz.