Çek Kanunları

Çekle ödemelerin düzenlenmesi için çek kanunları TBMM tarafından yeniden tasarlanmış ve 14.12.2009 tarihinde 5941 sayılı Çek Kanunu kabul edilerek, 1985 tarihli 3167 sayılı çek kanunu uygulamasına son verilmiştir.

Eski ve yeni çek kanunları karşılaştırması sonradan yapılacaktır. Ancak yeni kanundaki en büyük değişiklik çek cezalarının yeniden düzenlenerek karşılıksız çek verenlere ödeme taahhüdünde bulunmaları halinde bir fırsat vermesidir. Yeni kanunun en büyük dezavantajı ise çek bedelini kasıtlı olarak ödemek istemeyen kötüniyetli kişilere de fırsat tanımasıdır.

Yürürlükten kalkan ve yeni yürürlüğe giren çek kanunları :

3167 sayılı Eski Çek Kanunu

5941 sayılı Yeni Çek Kanunu

* 5941 sayılı çek yasası ile 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında yasa VE  4814 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun geçici 1 ve geçici 5 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.