Kamu İhale Kanunları

Kamu İhale Kanunları

İhale kanunları; Kamu hukukuna bağlı olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılacak ihalelerde uygulanacak şartları ve yöntemleri, ihaleler sonucunda düzenlenecek sözleşmelerin usul ve şartlarını belirlemek üzere yapılmış düzenlemelerdir.

Devlet ihaleleri ve Kamu ihaleleri ile ilgili olmak üzere mal veya himet alımları ve yapım işleri hakkındaki sözleşmelere dair ihale kanunları ve bağlı mevzuat bilgileri:

İhale Hukuku ile ilgili bir araya toplanmış bütün kaynaklar

İhale Hukuku Mevzuatı : Tüm ihale kanunları ve kamu ihale mevuatı

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu

4735 sayılı Kamu ihale sözleşmeleri kanunu

Kamu Hukuku Forumları .